Start Archiwum przetargów Konkursy medyczne
 

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. J. Bema 24 11 - 600 Węgorzewo


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
przetargi@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Plan Postępowań na 2019 r.
Ogłoszenie Nr. postępowania Do pobrania Informacje

Dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia dla pracowników szpitala

DOA/253/62-3/EW/2019

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załączniki (rar)

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku

513899-N-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załączniki (rar)
Pytania 1
Pytania 2

Sukcesywne dostawy kurzych jaj, na potrzeby kuchni szpitalnej, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy

1/2019

Ogłoszenie Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony pisemny
na dzierżawę
gruntu powierzchni 10 600 m2 stanowiącej część działki niezabudowanej nr 845/8 KW nr OL2G/00000817/2 i 846/6 KW Nr OL2G/00009725/3

DOA/256/01/MM/2019 Ogłoszenie
Załączniki (rar)

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców na potrzeby kuchni szpitalnej, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

41/2018 Zapytanie Rozstrzygnięcie
Budowa usług e-Zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie. 2018/S 237-540774 Ogłoszenie
Załączniki
Aktualizacja załączników
Odwołanie
Zawiadomienie o odwołaniu
Aktualizacja 31.12.2018
Pytania 1
Pytania 2
Pytania 3
Informacja z otwarcia
Rozstrzygnięcie

Całodobowe świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

40/2018
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia
Rozstrzygnięcie
Informacja o udzieleniu zamówienia

Przeglą, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji alarmu pożaru, drzwi p/pożarowych i sterowania drzwiami i oknami dymoszczelnymi, sterowania oddymiania klatek schodowych, systemów gaszenia i lokalizacji wycieków, urządzeń p/pożarowych i detekcji dymu na obiektach Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach.

37/2018

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony pisemny
na dzierżawę
gruntu powierzchni 10 600 m2 stanowiącej część działki niezabudowanej nr 845/8 KW nr OL2G/00000817/2 i 846/6 KW Nr OL2G/00009725/3

DOA/250/08/MM/2018 Ogłoszenie
Załączniki (rar)
Rozstrzygnięcie

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej oddymianie klatek schodowych, montaż drzwi p.poż i dymoszczelnych, instalację oświetlenia awaryjnego w budynku szpitalnym „A”

36/2018

Zapytanie Unieważnienie

Przeprowadzenie superwizji dla pracowników lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego

34/2018 Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe na remont gaśnić i przeglą hydrantów DOA/252/390/MM/2018 Zapytanie Informacja
Zapytanie ofertowe na obsługa konferencji szkoleniowej

35/2018

Zapytanie Pytania 1
Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony pisemny
na dzierżawę
gruntu powierzchni 10 600 m2 stanowiącej część działki niezabudowanej nr 845/8 KW nr OL2G/00000817/2 i 846/6 KW Nr OL2G/00009725/3

DOA/250/07/MM/2018

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie

Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej oddymianie klatek schodowych, montaż drzwi p.poż i dymoszczelnych, instalację oświetlenia awaryjnego w budynku szpitalnym „A”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami i wytycznymi związanymi z realizacją projektu.

33/2018

Zapytanie Pytania  1
Pytania  2
Unieważnienie
Budowa usług e-Zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie. 2018/S 199-450415 Ogłoszenie
Potwierdzenie
SIWZ
Załączniki
Dodano 
Załączniki nr 2A
 Zaktualizowano Załącznik nr 1
Pytania 1
Pytania 2
Pytania 3
Poprawiony załącznik  nr 6
Otwarcie ofert
Unieważnienie

Przebudowa i Rozbudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A – II etap

29/2018 Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia
Rozstrzygnięcie

Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych/ środków odkażających/ suplementów diety/ produktów dermatologicznych, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

28/2018 Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie
 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” w ramach projektu pn. „Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Cyfrowy Region RPWM.03.02.00, Działanie RPWM.03.02.00 E-zdrowie w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 przez Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. 27/2018 Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Pytania 1
Rozstrzygnięcie
Przebudowa i rozbudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A – II etap (przetarg II) 26/2018 Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie

Sukcesywne dostawy pościeli szpitalnej, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23/2018 Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Pytania 1
Pytania 2
Rozstrzygnięcie

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych.

24/2018 Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 (zad 11)
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Pytania 1
Pytania 2
Pytania 3
Pytania 4
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie

Przebudowa i rozbudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A – II etap

22/2018 Ogłoszenie
Załączniki
Unieważniernie

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców na potrzeby kuchni szpitalnej, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy

21/2018 Zapytanie Rozstrzygnięcie

Dostawa 15 zestawów mebli medycznych nowych lub rekondycjonowanych: 15 materacy i 15 łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych

20/2018 Zapytanie
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie
Wykonanie tablicy informacyjnej oraz plakatów informacyjnych w ramach promocji projektu wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 19/2018 Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie

 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” w ramach projektu pn. „Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Cyfrowy Region RPWM.03.02.00, Działanie RPWM.03.02.00 E-zdrowie w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 przez Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

17/2018 Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Zmiana treści zapytania
Pytania 1
Pytania 2
Pytania 3
Pytania 4
Zmiana terminu
Załacznik nr 1 poprawiony
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Unieważnienie

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów/ artykułów żywnościowych na potrzeby kuchni szpitalnej, wg zapotrzebowania zamawiającego (część druga)

13/2018 Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę recertyfikacyjną systemu zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2015 z audytami nadzoru przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania posiadające akredytację PCA

14/2018 Ogłoszenie Pytania1
Pytania2
Pytania3
Pytania4
Pytania5
Rozstrzygnięcie

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych

12/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1(doc)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3(doc)
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4(doc)
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5(doc)
Załącznik nr 6
Załącznik nr (doc)
Załącznik nr 7
Załącznik nr 7(doc)
Pytania1
Pytania2
Pytania3
Załacznik nr 2 - poprawiony
Pytania4
Pytania5
Pytania6
Pytania7
Pytania8
Pytania9
Pytania10
Pytania11
Pytania12
Informacja o zmianie terminu
Ogłoszenie o zmianie teminu
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Aktualizacja Rozstrzygnięcia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów/ artykułów żywnościowych na potrzeby kuchni szpitalnej, wg zapotrzebowania zamawiającego

11/2018 Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie zad 7
Rozstrzygnięcie
Unieważnienie
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,
zaprasza do składania
oferty cenowej na pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz świadczenie usługi Inspektora Danych Osobowych
9/2018 Ogłoszenie Rozstrzygnięcie

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania.

7/2018 Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,
zaprasza do składania ofert

Sukcesywne dostawy nakładek mopów bawełnianych dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie. Łączna ilość – 285 sztuk.

Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego i wielokrotnego użytku.

6/2018 Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie zadania 1
Rozstrzygnięcie zadania 2

Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do składania ofert 
na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

5/2018 Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie
Pytania 1
Pytania 2
Pytania 3
Pytania 4

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy kurzych jaj, na potrzeby kuchni szpitalnej, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3/2018 Ogłoszenie
Załączniki
Rozstrzygnięcie

sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ faksów, realizowane własnym transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2/2018 Ogłoszenie
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie - aktualizacja

Sukcesywne dostawy środków czystości, higieny, chemii gospodarczej oraz worków na odpady szpitalne dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

1/ 2018

Ogłoszenie
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 (xlsx)
Załączniki nr 1 i 3
Rozstrzygnięcie


StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo