Start Statut
 


Regulaminy organizacyjne szpitala
Zmiany do regulaminu organizacyjnego 31-12-2018 r.
Schemat organizacyjny
Zmiany do regulaminu
Zarządzenie nr 109/2018

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
(tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2018 r. )

Przeczytaj

UCHWAŁA NR 2/2018

Rady Społecznej
Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
z dnia 27 września 2018 roku

Przeczytaj

ZMIANY
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĘGORZEWIE Z DNIA 06 CZERWCA 2018 R.

Przeczytaj
Zarządznie nr 11/2019 Przeczytaj
Regulaminy oddziałów
 Regulamin oddziałów psychiatrycznych Przeczytaj
Regulamin oddziału Detoksyckacji Alkoholowej Przeczytaj
 Regulamin oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwowych Przeczytaj
Regulamin oddziału Dziennego Przeczytaj
 Regulamin Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach Przeczytaj
 Regulamin Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależniania w Giżycku Przeczytaj
 Regulamin Poradni Zdrowia Psychiacznego Przeczytaj
Regulamin Podarni Terapii Uzależnień Przeczytaj
Regulamin terapii Przeczytaj
Regulamin terapii ZOLP w Rudziszakch Przeczytaj
Regulamin odwiedzin Przeczytaj
Kodeks etyki
Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 10-03-2011 r. wprowadzające  Kodeks etyki pracowników Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie   Przeczytaj


Do góry strony

StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo